KRAL ve BEN - MODERN BİR SİLAHLI KUVVETLERİN FİZİKİ ve SOSYAL YAPISI NASIL OLMALI